Tuesday, February 22, 2011

dalam pencheritaan

sahabat...adakah hujan dulu akan hadir sama seperti yang lepas dan yang datang...?

No comments:

Post a Comment