Thursday, February 24, 2011

ini kami...kami mahu kami...
kami selalu bersama kami...
jikalau kami tiada nanti...
tengok-tengokkanlah kami disini...~

andai masa pula yang mahu kami pergi...
biarlah disini menjadi abadi...

ini kerana kami terlalu sayangkan kami..

No comments:

Post a Comment